Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Criteris de superació

A. Les parts en que es divideix l’avaluació d’aquesta assignatura són les següents:

A1) Resolució d’exercicis i problemes (50%)

A.1.1 Entrega del dossier de reflexió crítica (recuperable): 50%

Es valorarà el contingut del dossier de reflexió crítica, comprovant si s'aborden de forma crítica els temes abordats en l'assignatura.

A2) Observació/execució de tasques i pràctiques (50%)

A.2.1 Valoració formal del dossier de reflexió crítica (recuperable): 20%

El dossier de reflexió crítica s'ha de lliurar sense faltes d'ortografia i redacció, i seguint les normes de citació que es proposen en l'assignatura.

A.2.2 Participació en el fòrum de l’assignatura (no recuperable): 30%

Es considerarà superada la prova en funció de l'argumentació crítica (no merament opinions o dades descriptives) i el grau de participació desenvolupat en el debat. Així mateix, la interacció entre l'alumnat serà contemplada com a factor positiu a l'hora d'avaluar.

 

B. L'estudiantat haurà de treure un mínim de 3,5 sobre els 7 punts del dossier de reflexió crítica per poder sumar la part corresponent a la participació en el fòrum de l'assignatura (màxim 3 punts). 

B.1 Requisits paer a considerar com presentat/da a un/a estudiant en una convocatòria:

• Es considerarà presentat/da si ha presentat el dossier de reflexió crítica.

• Es considerarà no presentat si no ha presentat el dossier de reflexió crítica.