Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

80%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Criteris de superació

L'estudiantat superarà l'assignatura si obté un 5 (sobre 10) en cadascun dels apartats d'avaluació.

A) Treball final escrit: 80% de la nota

B) Qüestionaris i/o fòrums online associats a cada tema: 20% de la nota