Temari

Temari

1. Importància de la seguretat de màquines

2. Normativa de seguretat de màquines

3. Metodologia per a disseny de màquines segures

4. Disseny ergonòmic de l'espai de treball: antropometria

5. Càrrega física associada a les màquines: biomecànica

6. Resguards i sistemes de seguretat per a màquines

7. Aplicacions informàtiques

8. Disseny ergonòmic de controls i comandaments