Temari

Temari

1. Introducció al disseny de mecanismes

2. Tipus de síntesi de mecanismes plans

3. Síntesi estructural

4. Síntesi de generació de funcions

5. Síntesi de generació de trajectòria

6. Síntesi de guiat de sòlid rígid

7. Síntesi de mecanismes de leva