Temari

Temari

Tema 1. El mètode dels elements finits (MEF) en CAE

Tema 2. Ús del MEF per al disseny estàtic en CAE

Tema 3. Disseny a fatiga assistit per ordinador

Tema 4. Optimització estructural

Tema 5. Anàlisi modal mitjançant MEF

Tema 6. Ús del MEF per al disseny dinàmic en CAE