Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIX122 - Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE)

SDI132 - Enginyeria Assistida per Ordinador II