Temari

Temari

1. Introducció. El sistema d'innovació en el nostre entorn.

2. Creativitat: el pensament creatiu, mètodes creatius, TRIZ.

3. Innovació en la industria.

4. Patents. Modalitats de propietat industrial.