Temari

Temari

Tema 1. Breu introducció a la història de la teoria feminista

Tema 2. El contracte sexual com a origen del patriarcat modern.

Tema 3. El concepte de gènere i el sistema sexe-gènere

Tema 4. Teoria política feminista i les seves principals posicionaments polítics: liberal, marxista i radical

Tema 5. Repensant nocions clau de la teoria política a través del feminisme:

      5.1. Igualtat i diferència

      5.2. Representació política, quotes de gènere i moviments feministes

      5.3. Construcció de la identitat

      5.4. Acció i pensament polític feminista

Tema 6. Ètica feminista orientadora de la política.


Seminari I: [per determinar]

Seminari II: [per determinar]