Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

L’estudiantat ha d’elaborar un informe de pràctiques que, de manera orientativa, ha d’estructurar-se de la següent forma:

1.       Introducció

2.       Pla de treball

3.       Valoració

4.       Conclusions

5.       Annexos

La qualificació final es compon de:

(1)    Avaluació del tutor o de la tutora, basada en el procés de tutorització i en la memòria redactada: 50%

(2)    Avaluació del supervisor o de la supervisora: 50%

Per a superar la matèria s'ha d'obtenir una avaluació positiva tant de la tutoria com de la supervisió.

En el cas de sol·licitar exempció del període de pràctiques, l’alumnat ha d'elaborar un informe i el 100% de la qualificació serà l'avaluació del tutor o de la tutora, basada en el procés de tutorització i en la memòria redactada.