Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

200 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

47 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG05 - Cooperar en un equipo de carácter interdisciplinar para la realización de actividades propias de los estudios de paz, conflictos y desarrollo

CG06 - Trabajar en un contexto internacional en el ámbito de la cooperación

CG11 - Desarrollar un aprendizaje autónomo en relación con los contenidos propios de los estudios para la paz, los conflictos y el desarrollo

CG12 - Seleccionar estrategias para transformar conflictos por medios pacíficos

CG13 - Hacer propuestas creativas y tomar decisiones en la transformación pacífica de los conflictos

E06 - Aplicar de forma organizada los conocimientos adquiridos en los estudios de paz, conflictos y desarrollo.

E15 - Valorar los contenidos propios de los estudios de paz, conflictos y desarrollo en un contexto intercultural e internacional

Resultats d'aprenentatge

- 4.4. Entrenar en les principals metodologies d'Ajuda Humanitària en combinació amb aquelles ONGs que críticament consideren aquesta ajuda com un pas intermedi per a un desenvolupament a més llarg termini.

- 4.10. Entrenar en l'elaboració de projectes de cooperació al desenvolupament i codesenvolupament d'acord amb els criteris del marc lògic, la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat Valenciana, el govern de l’Estat Espanyol, la Unió Europea i unes altres institucions i ONG internacionals.

- 3.4. Desenvolupar habilitats per a elaborar, executar i avaluar projectes de cooperació al desenvolupament i codesenvolupament Nord-Sud, Sud-Sud i Sud-Nord.