Temari

Temari

El temari de l'assignatura TFM serà un compendi dels continguts que s'imparteixen en les assignatures del Pla d’Estudis en els àmbits de coneixement de l'Enginyeria Industrial:

-          Ciència dels materials i Enginyeria metal·lúrgica

-          Enginyeria de sistemes i automàtica

-          Enginyeria de processos de fabricació

-          Enginyeria elèctrica

-          Enginyeria Mecànica

-          Enginyeria Química

-          Màquines i motors tèrmics

-          Mecànica de fluids

-          Mecànica de medis continus i teoria d'estructures

-          Projectes d'Enginyeria