Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Bloc I. Síndromes neuropsicològics

Tema 1. Alteracions de l'atenció i de la percepció

Tema 2. Alteracions de la memòria i el llenguatge

Tema 3. Alteracions motores i executives

Bloc II. Trastorns neuropsicològics

Tema 4. Demències

Tema 5. Traumatismes cranioencefàlics

Tema 6. Accidents cerebrovasculars

Tema 7. Epilèpsies

Tema 8. Esclerosi múltiple

Tema 9. Trastorns motors

Activitats d'avaluació continuada:

Qüestionaris relacionats amb el tema d'estudi (20 % de la nota total):  

Qüestionari 1. Alteracions de l'atenció i percepció

Qüestionari 2. Alteracions de la memòria i llenguatge

Qüestionari 3. Alteracions motores i executives

Qüestionari 4. Demències

 Qüestionari 5. Traumatismes cranioencefàlics

Qüestionari 6. Accidents cerebrovasculars

Qüestionari 7. Epilèpsies

Qüestionari 8. Esclerosi múltiple

Qüestionari 9. Trastorns motors

Pràctiques d'aula: activitats de casos clínics relacionats amb els temes d'estudi (20% nota total): 

Activitat casos clínics 1. Síndromes nps

Activitat casos clínics 2. Demències

Activitat casos clínics 2. Traumatismes cranioencefàlics

Activitat casos clínics 3. Accident cerebrovascular.

Activitat casos clínics 4. Epilèpsies.

Activitat casos clínics 3. Esclerosi múltiple

Activitat casos clínics 4. Trastorns motors

Avaluació de l'assignatura

1) Qüestionaris telemàtics 20% (avaluació contínua)

2) Casos clínics telemàtics 20% (pràctica a l'aula)

3) Examen final: 60%.

L'examen s'aprova amb un 5 (mínim necessari per a poder ponderar la nota amb la resta de treballs (qüestionaris i casos clínics).