Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE2 - Desenvolupar una investigació bàsica en psicologia de la salut ocupacional, psicologia de les organitzacions i desenvolupament de recursos humans.

CG1 - Transferir els coneixements, destreses i habilitats desenvolupades durant el màster a contextos reals professionals.

Resultats d'aprenentatge

Interpretar técnicas metodológicas de forma correcta y apropiada

Elaborar un trabajo escrito de iniciación a la investigación