Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

65%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

L'assignatura es supera quan la suma de les puntuacions assolides en les proves obligatòries és de, al menys, 50/100 tenint en compte els  següents criteris:

 

 

Tipus de prova

Caràcter

Mínim

requerit

 

Entrevista de tutorització

   Optativa

-

 

Elaboració de treballs acadèmics

   Obligatòria

 

32'5/65

 

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

   Obligatori

 

15/30Les qualificacions es passaran a l'acta corresponent tenint en compte que:

 - Quan no es present totes les parts obligatòries, l'assignatura es considerarà No Presentada (NP) i així constarà a l'acta.

 - En cas d'obtindre una qualificació global igual o superior a 5/10 però no complir qualsevol dels criteris de superació de l'assignatura, la qualificació que constarà a l'acta serà 4,5.