Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

15%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

Un estudiant es considerarà presentat quan almenys presente un treball: algún dels pràctics o el teòric. Per a superar l'assignatura és necessari realitzar tots els treballs, i que estos estiguen qualificats com aptes. La nota final s'obté per mitjà de la proporció següent:
 
20% qualificació del treball teòric.
10% presentacions orals.
30% qualificació del treball pràctic de Modelatge 3D.
20% qualificació del treball pràctic de Realitat Virtual.
20% qualificació del treball pràctic de Realitat Augmentada.

Seran recuperables en segona convocatòria els treballs teòrics i pràctics.