Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIC017 - Treball de Final de Màster (Pràctiques en Empresa)

SIS018 - Pràctiques Externes