Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboración de trabajos de carácter académico o profesional

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Tipo de prueba Ponderación
Defensa oral 20
Valoració documentació aportada. Aquesta documentació consistirà en un treball. L'estructura del treball es recull en l'apartat 6. 80
  100

Criteris de superació de l'assignatura 

Les dues parts són de caràcter obligatori. 

La defensa oral es realitzarà davant un tribunal, de forma individual, pública i oral, presencial o en línia, i tindrà una durada màxima de 20 minuts. 

En la defensa oral del treball l'estudiant haurà d'obtenir com a mínim 5 punts per superar l'assignatura. 

Es considerarà presentat en una convocatòria aquell estudiant que hagi realitzat la defensa oral del treball. 

En el cas que es faci pública la defensa d'un treball i l'estudiant no assisteixi el dia establert es considerarà suspès.