Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SRG018 - Consolidació d’Estats Financers

SRL018 - Consolidació d'Estats Financers