Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Realización de Trabajos

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir com a mínim la qualificació d'aprovat (5) en l'examen escrit. 

Perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria ha d'assistir a l'examen escrit. 


Estratègies per recuperar suspensos: 

L'amunat que suspengui l'examen hauran de tornar a examinar-se durant el període de recuperació establert per la direcció del màster. 

L'alumnat que suspengui la part d'avaluació contínua, hauran de presentar un nou treball que compleixi els requisits mínims per obtenir la qualificació d'aprovat.