Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SRG008 - Fiscalitat i Comptabilitat Empresarial

SRL008 - Fiscalitat i Comptabilitat Empresarial