Sistema d'avaluació

Exàmen

50%

Realización de Trabajos

50%

Criteris de superació

A) Nota mínima global per superar l'assignatura: 50% de les dues proves recollides en l'el sistema d'avaluació 

B) L'alumne constarà com presentat si realitza l'examen final.