Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SRG002 - Gestió Financera de l’Empresa II

SRL002 - Gestió Financera Avançada de l'Empresa