Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SRG001 - Gestió Financera de l’Empresa I

SRL001 - Gestió Financera de l'Empresa