Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAX009 - Definició, Estructura i Funcions dels Dispositius Específics

Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Ser capaç de treballar de manera participativa en un equip multidisciplinari d'atenció a la Salut Mental i d'assumir en el seu si rols específics i genèrics.

CE07 - Conèixer els dispositius que conformen una xarxa complexa de serveis assistencials i ser capaç d'oferir als usuaris un itinerari segur per ells.

CE08 - Ser capaç de treballar en la pràctica assistencial amb supervisió i assumpció progressiva de responsabilitats.

CE11 - Ser capaç d'emmarcar les intervencions de rehabilitació en els seus contextos ecosistèmics.

Resultats d'aprenentatge

Desenvolupar de manera supervisada les funcions pròpies de la disciplina professional de l'alumne/a en el dispositiu específic, en la xarxa de salut mental i en l'entorn natural..