Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

9,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Ser capaç d'elaborar guies d'acció rehabilitadora basant-s'en l'actual estat del coneixement.

CE02 - Ser capaç d'elaborar guies d'acció rehabilitadora basant-se en l'actual estat del coneixement.

CE03 - Ser capaç de recolzar les intervencions integrades de rehabilitació psicosocial en valors i en principis ètics.

CE07 - Conèixer els dispositius que conformen una xarxa complexa de serveis assistencials i ser capaç d'oferir als usuaris un itinerari segur per ells.

CE11 - Ser capaç d'emmarcar les intervencions de rehabilitació en els seus contextos ecosistèmics.

Resultats d'aprenentatge

Valorar de manera descriptiva i raonada el context interpersonal, familiar, cultural i social d'una intervenció en un cas concret.

Descriure raonadament els valors que sustenten la pràctica clínica.

Conèixer i poder exposar: - els conceptes bàsics de l'epidemiologia, les bases biològiques de la conducta i els models explicatius psicològics, emfatitzant en la integració bio-psico-social; - l'Estratègia Nacional de Salut Mental del SNS i la situació assistencial en salut mental en la comunitat autònoma de l'alumne/a; - les principals fites històriques del desenvolupament de la Salut Mental Comunitària.

Aplicar a supòsits pràctics les regulacions legals de la pràctica amb especial referència a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Analitzar les pràctiques assistencials de rehabilitació en els seus contextos sociopolítics.