Temari

Temari

Tema 1. Identificació i avaluació de les Altes Capacitats (AACC).

Tema 2. Teories i conceptes de les AACC.

Tema 3. Característiques socioemocionals i morals dels nens i nenes amb AACC.

Tema 4. Resposta psicoeducativa per a alumnat amb AACC.

Tema 5. Intervenció psicoeducativa i suport a les famílies amb fills/es amb AACC.

Tema 6: Intervenció en l'aula amb xiquets i amb xiquets amb AACC des del punt de vista de les competències dels/de les mestres i dels/de les professors/es.