Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAR013 - Anàlisi del Discurs Especialitzat en Anglès / Analysis of the Specialised Discourse in English

Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Criteris de superació

 

L'avaluació es detalla a continuació:

a) Observació / execució de tasques pràctiques en classe (40%):
S'avaluarà la participació dels alumnes tant en classe com a l'Aula Virtual. El professor observarà els progressos de cada estudiant i l'adquisició de coneixements i competències a través de l'execució de les tasques proposades, sessions de discussió i activitats preparades dins i fora de l'aula en el context educatiu.

b) Elaboració de treballs acadèmics (60%):
Els estudiants han d’elaborar un projecte original, que ha de ser autoritzat pel professor, gaudint d’informació amb els companys a l’aula virtual, i mantenint un diàleg permanent fins a finalitzar el procés.

La qualificació mínima exigida als estudiants en qualsevol de les activitats necessàries amb la finalitat d'aprovar l'assignatura és del 50%.
Totes les activitats són necessàries perquè l'estudiant pugui aprovar aquest mòdul.