Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1.    Revisió de cinètica formal.

a.    Definicions: velocitat de reacció, equació de velocitat, ordre i constant de velocitat, reaccions elementals i molecularitat, mecanisme de reacció

b.    Variació de la velocitat de reacció amb la temperatura

c.    Reaccions d’ordre senzill, mètodes de determinació dels ordres de reacció

d.    Reaccions compostes: reversibles, paral·leles, consecutives

e.    Tractament aproximat de reaccions compostes: aproximació de l’estat estacionari, aproximació de l’etapa determinant

f.     Aproximació cinètica a l’equilibri: principi de microreversibilitat

 

2.    Mètodes experimentals en Cinètica Química.

a.    Generalitats

b.    Correlació de les propietats físiques amb les concentracions

c.    Mètodes químics i mètodes físics

d.    Reaccions en sistemes de flux

e.    Tècniques per a reaccions ràpides: tècnica del flux detingut, fotòlisi de llampec

f.     Desplaçaments de l’equilibri: mètodes de relaxació

 

3.    Cinètica molecular: models teòrics de les velocitats de reacció.

a.    Introducció

b.    Teoria de col·lisions d’esferes rígides

c.    Superfícies d’energia potencial

d.    Teoria de l’estat de transició

e.    Aplicacions de la teoria de l’estat de transició

f.     Reaccions unimoleculars: teoria de Lindemann i modificacions de Hinshelwood-RRK

 

4.    Cinètica en la indústria i la investigació.

a.    Cinètica en la indústria: models cinètics i aplicacions industrials

b.    Reactors industrials segons el tipus de reaccions

c.    Selecció de les condicions experimentals

d.    Mesures cinètiques en la indústria

e.    Cinètica en la investigació: molècules, processos i sistemes

f.     Estudis respecte de l’ensenyament i aprenentatge de la cinètica química

 

5.    Revisió dels equilibris químic i de fases.

a.    Introducció

b.    Equilibri químic en una mescla reactiva

c.    La constant d’equilibri. Dependència amb la pressió i la temperatura

d.    Equilibri en mescles de gasos. Equilibris heterogenis

e.    Desplaçament de l’equilibri: principi de Le Chatelier

f.     Equilibri i canvis de fase

 

6.    Màquines tèrmiques i cicles termodinàmics.

a.    Transformacions calor-treball. Cicle motor i cicle frigorífic

b.    Cicle de la màquina de Carnot

c.    Altres cicles termodinàmics: cicle de Rankine, cicle d'Otto, cicle Diesel, cicle Brayton, cicle de Stirling i Ericsson

 

7.    Revisió de la termodinàmica de dissolucions.

a.    Dissolucions ideals

b.    Dissolucions diluïdes de no-electròlits

c.    Propietats col·ligatives

d.    Dissolucions reals de no-electròlits

 

8.    Termodinàmica i electroquímica dels processos industrials i bioquímics

a.    Cèl·lules electroquímiques i equació de Nernst

b.    Termodinàmica de bateries i cèl·lules de combustible

c.    Corrosió

d.    Termodinàmica bioquímica. Bioenergètica