Temari

Temari

Tema 1. Principis de la luminescència. Mecanismes d'excitació i emissió de llumins. Quatre hores

Tema 2. Materials luminescents per a làmpades, raigs catòdics i centellejadors. Quatre hores

Tema 3. Amplificadors, làsers i fibres òptiques. Dues hores

Tema 4. Materials per a pantalles de plasma. Dues hores

Tema 5. Materials luminescents per a dispositius LED. Dues hores

Tema 6. Dispositius d'«Up conversion». Quatre hores

Tema 9. Materials luminescents amb aplicacions mèdiques. Dues hores