Temari

Temari

TEMA 1: INTRODUCCIÓ

TEMA 2: PROPIETATS QSAR

TEMA 3: DESCRIPTORS QSAR

TEMA 4: CONSTRUCCIÓ DEL MODEL QSAR

TEMA 5: VALIDACIÓ DELS MODELS QSAR

TEMA 6: 3D QSAR

TEMA 7: APLICACIONS QSAR