Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1. Introducció
.
- Diana biològica
.- Proteïnes de membrana
.
- Enllaços dels fàrmacs a la diana biològica
.
- Enzims. Inhibidors enzimàtics
.
- Receptors. Inhibidors dels receptors
.
- Altres dianes biològiques

Tema 2. Malalties cardiovasculars: antihipertensius
.
- Introducció
.
- Inhibidors de l'enzim convertidor d'angiotensina (IECA)
.
- Antagonistes dels receptors de l'angiotensina-II (ARA-II)
.
- Blocadors b-adrenèrgics
.
- Blocadors dels canals de calci

Tema 3. Malalties del sistema nerviós central
.
- Introducció
.
- Antidepressius
.
- Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS)
.
- Epilèpsia
.
- Receptors de GABA
.
- Fàrmacs antiepilèptics

Tema 4. Inflamació: antiinflamatoris no esteroidals (AINE)
.
- Introducció
.
- Classes d'agents antiinflamatoris no esteroides
.
- Ciclooxigenases
.
- Interacció d’AINE amb COX
.
Coxibs: inhibidors selectius de COX-2

Tema 5. Malalties bacterianes: antibiòtics
.
- Introducció
.
- Mecanismes d'acció dels agents antibacterians
.
- Inhibidors del metabolisme cel·lular (antimetabòlits)
.
- Sulfamides (sulfonamides)
.
- Inhibidors de la paret cel·lular bacteriana
.
Vancomicina
.
- Inhibidors ribosòmics i de la síntesi de proteïnes bacterianes
.
- Antibiòtics macròlids
.
-Tetraciclines
.
Oxazolidinones
.
- Aminoglicòsids
.
- Inhibidors de toposiomerases
.
Fluoroquinolones

Tema 6. Malalties víriques: antivirals
.
- Introducció
.
- Fàrmacs antivirals: anàlegs de nucleòsids
.
- SARS-CoV-2
.
- Virus VIH-1
.-
Inhibidors de la transcriptasa inversa anàlegs de nucleòsids (ITRN).
.- Inhibidors de la transcriptasa inversa no anàlegs de nucleòsids (ITRNN)
.
- Inhibidors de la proteasa del VIH-1
.-
 Inhibidors de la integrasa
.
- Inhibidors de CCR5
.
- Hepatitis C
.
- Fàrmacs contra l'hepatitis C

Tema 7. Càncer: compostos anticancerosos
.
- Introducció
.
- Antimetabòlits
.
- Antitumorals que actuen sobre l'ADN
.
Intercalants de l'ADN
.
- Agents alquilants
.
- Inhibidors de topoisomerasa
.
- L-asparaginasa
.
- Antitumorals que actuen sobre el cicle cel·lular
.
- Compostos antimitòtics que s’uneixen a la tubulina
.
- Antagonistes de receptors hormonals
.
- Antagonistes estrogènics
.
- Antagonistes androgènics
.
- Inhibidors de cinases