Temari

Temari

UNITAT TEMÀTICA I: INTRODUCCIÓ

Hores: 1

 

BLOC TEMÀTIC II: SÍNTESI VIA CERÀMICA

Unitat temàtica II.1. Introducció a la síntesi ceràmica

Hores: 4

 

BLOC TEMÀTIC III: SÍNTESI PER MÈTODES ALTERNATIUS

 

Unitat temàtica III.1. Síntesi per mètodes de química suau

Hores: 5 h

 

Unitat temàtica III.2. Mètodes de baixa pressió

Hores: 4 h

 

Unitat temàtica III.3. Mètodes de preparació a alta pressió

Hores: 2 h

 

Unitat temàtica III.4. Altres mètodes

Hores: 4 h