Temari

Temari

TEMA 1. Introducció a la Química de Materials.

1.1. Química de l'Estat Sòlid i Ciència de Materials. Concepte de material avançat.

1.2. Els materials en la història i tecnologia: passat, present i futur.

 

TEMA 2. Materials metàl·lics avançats: relació estructura-propietat-aplicació.

2.1. Estructura i propietats de metalls, compostos intermetàl·lics i aliatges.

2.2. Metalls i aliatges amb propietats d'interès: metalls lleugers, metalls amorfs, acers avançats, aliatges amb memòria de forma, aliatges especials i superaliatges.

2.3. Nanopartícules metàl·liques: preparació i aplicacions.

 

TEMA 3. Materials ceràmics avançats: relació estructura-propietat-aplicació.

3.1. Definició i propietats. Classificacions dels materials ceràmics. Ceràmiques avançades oxídiques (Al2O3, ZrO2, TiO2, etc.) i no oxídiques (carburs, nitrurs, etc.).

3.2. Propietats i aplicacions de les ceràmiques avançades: ceràmiques funcionals, ceràmiques estructurals, bioceràmiques, recobriments ceràmics i vidres especials.

 

TEMA 4. Materials inorgànics porosos i nanoestructurats.

4.1. Materials porosos: zeolites i materials microporosos, materials mesoporosos, sòlids macroporosos i materials porosos organitzats a diferents escales. Estratègies de síntesis i aplicacions: catàlisi, membranes, sensors, etc.

4.2. Òxids metàl·lics en forma de nanofibres, nanotubs i nanopartícules. Preparació, propietats i aplicacions.

4.3. Derivats del carboni: ful·lerens, nanotubs de carboni i grafè.

 

TEMA 5. Materials polimèrics compostos i híbrids orgànic-inorgànics

5.1. Definició i propietats. Sinergia entre components orgànics i inorgànics.

5.2. Estratègies de síntesis de materials compostos i híbrids. Integració de components orgànics en matrius inorgàniques.

5.3. Aplicacions de materials híbrids en fotònica, microelectrònica, biomedicina, sistemes barrera, bateries, cèl·lules fotovoltaiques, etc.

5.4. Xarxes o polímers metal·lorgànics (MOF). Propietats i aplicacions.

5.5. Polímers compostos: fonaments, nanocompostos polímer-argila, propietats i aplicacions.