Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SIM006 - Seguretat en la Indústria Química i Elaboració de Patents

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Criteris de superació

L'avaluació es distribuirà de la següent manera:

- Elaboració de treballs acadèmics, 25% de la nota.

- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes), 75% de la nota.

Serà necessari realitzar dues proves per a superar l'assignatura.

És imprescindible que l'estudiantat es presente a la prova escrita i lliure els treballs relacionats amb l'assignatura perquè es considere com a presentat.

Per superar l'assignaturales notes mínimestant de la prova escrita com del treballhan de ser de 5 sobre 10.