Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

100%

Criteris de superació

A) Per a aprovar l'assignatura cal superar  cadascuna de dues parts, una individual i una altra de grup.

La individual consistirà en un diari reflexiu o similar,  (80%)
 
La de grup serà la participació activa en un treball que done resposta a un problema real plantejat (20%)
 
B) Un estudiant o estudianta es considerarà presentat si presenta a la part grupal