Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 17
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE15 - SIM. Ser capaç de desenvolupar destreses i estratègies de resolució de problemes que impliquen el treball en equip col·laboratiu d'un centre docent.

CG01 - Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d’ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s’inclourà el coneixement de les respectives professions.

CG02 - Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atès el nivell i formació prèvia dels estudiants i estudiantes així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.

CG07 - Conèixer els processos d’interacció i comunicació en l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l’aprenentatge i la convivència en l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

CG08 - Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual s'ubica; desenvolupar les funciones de tutoria i d'orientació dels estudiants i estudiantes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, recerca i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

CG11 - Informar i assessorar les famílies sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills i filles.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge