Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 51
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 51
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE11 - SFE. Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.

CE12 - SFE. Comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.

CE13 - SFE. Conèixer l'evolució històrica de la família, les seues diferents classes i la incidència del context familiar en l'educació.

CE14 - SFE. Relacionar l'educació amb el medi.

CG03 - Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialització cursada.

CG04 - Concretar el currículum que s’ha d’implantar en un centre docent, participar en la planificació col·lectiva d’aquest; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants i estudiantes.

CG05 - Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

CG11 - Informar i assessorar les famílies sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills i filles.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge