Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit individual

70%

Resolució, entrega i exposició projecte final en grup

20%

Assistència, participació y entrega y resolució adecuada del casos práctics en grup

10%

Criteris de superació

 

Examen escrit: Amb una puntuació de 7. El mínim que s'exigirà en aquesta part per poder aprovar l'assignatura serà de 3.5 punts

 

Elaboració de treballs acadèmics: Amb una puntuació de 3. La nota mínima que s'exigirà serà de 1.5 punts
Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE / PR / LAB / SEM / TUT) que tingue atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del o la professor/a, en qualsevol d'elles.