Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1 El paper de l'màrqueting internacional en la globalització
- Què és el màrqueting internacional?
- Diferències entre màrqueting internacional i màrqueting domèstic
- Funcions de l'màrqueting internacional a l'empresa
- Esquema general d'el pla de màrqueting internacional
TEMA 2 Segmentació de mercats internacionals
- Tendències i influències en els mercats internacionals
- Identificació de segments de mercat globals
- Selecció de mercats internacionals
TEMA 3 Impacte dels elements culturals en el màrqueting internacional
- Anàlisi de l'entorn cultural dels països
- Diferències culturals en funció del seu context
- Un model d'anàlisi de les dimensions culturals
TEMA 4 Investigació comercial internacional
- Objectius i utilitat de la investigació comercial en mercats internacionals.
- Diferències entre la recerca nacional i la internacional.
- El procés d'investigació comercial internacional.
- El problema de la comparabilitat de dades.
TEMA 5 Aplicacions de la xarxa en el màrqueting internacional
- Internet a l'estratègia de màrqueting
- Disseny i implementació de la presència internacional de l'empresa a la xarxa
TEMA 6 Decisions de producte i marca en mercats internacionals
- Concepte de producte.
- Decisions sobre la cartera de productes.
- Decisions sobre el producte individual.
• Components del producte.
• Adaptacions de producte.
• Decisions de marca.
• Altres elements de la política de producte.

TEMA 7 Decisions de preu en mercats internacionals
- Concepte de preu
- Condicionants en la fixació de l'preu.
- Adaptació de la política de preus.
TEMA 8 Decisions de distribució en mercats internacionals
- Tendències en la distribució internacional.
- Decisions al voltant de canal.
• Estructura de canal.
• Disseny de canal.
• Gestió de canal.
• Distribució física i gestió de la logística.
TEMA 9 La política de comunicació i posicionament internacional
- El mix de comunicació.
- La publicitat internacional.
- La venda personal en el context internacional.
- Les relacions públiques internacionals.
- Altres instruments de comunicació internacional.