Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IR2118 - Sensors i actuadors

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

En aquesta assignatura s'aborda l'estudi dels conceptes fonamentals necessaris per a entendre els principis de funcionament de sensors i actuadors.
A continuació, s'exposen les tècniques necessàries per a l'adaptació de diferents tipus de senyals a les característiques dels circuits digitals emprats en els processadors i microcontroladors que constitueixen el nucli informàtic de qualsevol robot.
Finalment, es mostren les propietats i característiques de sensors i actuadors classificats per la classe de magnituds amb què permeten interactuar.
Temari de teoria
1. Conceptes generals
1.1. Introducció
1.2. Transductors
1.3. Tractament del senyal
1.4. Aspectes electrònics dels circuits digitals
2. Adaptació de nivells elèctrics
2.1. Atenuació
2.2. Amplificació
2.3. Filtrat
3. Conversió A/D i D/A
3.1. Mostreig i aliasing
3.2. Quantificació
3.3. Monitoratge i retenció
3.4. Convertidors D/A
3.5. Convertidors A/D
4. Sensors
4.1. Sensors de temperatura
4.2. Sensors de pressió
4.3. Sensors òptics
4.4. Sensors de magnituds mecàniques
4.5. Sensors de variables químiques
5. Actuadors
5.1. Actuadors òptics
5.2. Actuadors acústics
5.3. Actuadors tèrmics
5.4. Actuadors pneumàtics i hidràulics
5.5. Actuadors electromecànics

Temari de laboratori:
1. Ús d'instruments de laboratori
2. Calibratge de sensors
3. Sensors digitals: detectors
4. Sensors continus: adaptació de nivells elèctrics
5. Activació de càrregues de contínua: amplificació
6. Activació de càrregues d'alterna