Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IR2118 - Sensors i actuadors

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

42 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 22
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

CG06 - Resolució de problemes

CG07 - Treball en equip

CT1 - Actuar d'una manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible amb un mateix, amb la resta de persones, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

E20 - Triar i utilitzar els sensors i actuadors més adequats per a sistemes robòtics.

Resultats d'aprenentatge

- Seleccionar l'actuador i preactuador més adequat per a una aplicació.

- Seleccionar el sensor més adequat per a una aplicació.

- Explicar les característiques i aplicacions dels sensors més comuns utilitzats per a variables contínues.

- Explicar les característiques i aplicacions dels sensors més comuns utilitzats per a variables binàries.

- Explicar les característiques i aplicacions dels actuadors i preactuadors més comuns, elèctrics, pneumàtics i hidràulics.

- Explicar i saber seleccionar les formes de connexió i interfície entre els diferents tipus de sensors i els equips de control.

- Explicar i saber seleccionar les formes de connexió i interfície entre els diferents tipus d'actuadors i els equips de control.