Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IR2111 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Evaluación continua

20%

Evaluación de prácticas

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, l'alumnat ha d'obtindre almenys 2,5 punts sobre 6 en l'examen final, i almenys 5 punts en la suma de les notes de l'examen final, avaluació contínua i les pràctiques.

L'evolució de l'alumnat s'avaluarà amb dos controls (fins a 1 punt cada un) realitzats al llarg del semestre (avaluació contínua no recuperable que es guarda per a la segona convocatòria).

Les pràctiques de laboratori s'avaluaran al final de cada sessió (fins a 1 punt no recuperable que es guarda per a la segona convocatòria) i amb una pregunta al examen final (fins a 1 punt recuperable en la segona convocatòria).

 L'alumnat es considerarà "no presentat" si no realitza l'examen final.