Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 6 crèdits)

Assignatures

Grau en Administració d'Empreses

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Grau en Criminologia i Seguretat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

CS1003 - Criminologia

CS2003 - Criminologia

Reconeixement

CS1004 - Règim i Organització de la Seguretat

CS2004 - Règim i Organització de la Seguretat

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CS1008 - Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern)

CS2008 - Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern)

Reconeixement

CS1009 - Prevenció i Intervenció Psicosocial amb Delinqüents

CS2009 - Prevenció i Intervenció Psicosocial amb Delinqüents

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

CS1011 - Dret Penal I: Part General

CS2011 - Dret Penal I: Part General

Reconeixement

CS1012 - Gestió de les Emergències i Protecció Civil

CS2012 - Gestió de les Emergències i Protecció Civil

Reconeixement

CS1013 - Psicologia de la Conducta Criminal

CS2013 - Psicologia de la Conducta Criminal

Reconeixement

CS1014 - Cerca i Gestió de la Informació

CS2014 - Cerca i Gestió de la Informació

Reconeixement

CS1015 - Mètodes i Tècniques d'Intervenció Policial

CS2015 - Mètodes i Tècniques d'Intervenció Policial

Reconeixement

CS1016 - Introducció al Dret Processal

CS2016 - Introducció al Dret Processal

Reconeixement

CS1017 - Policia Científica

CS2017 - Policia Científica

Reconeixement

CS1018 - Dret Penal II: Part Especial

CS2018 - Dret Penal II: Part Especial

Reconeixement

CS1019 - Avaluació Psicològica Forense i Psicologia del Testimoni

CS2019 - Avaluació Psicològica Forense i Psicologia del Testimoni

Reconeixement

CS1020 - Medicina Legal

CS2020 - Medicina Legal

Reconeixement

CS1021 - Àmbits d'Intervenció Pública

CS2045 - Polítiques Públiques de Seguretat i la Seua Evaluació

Reconeixement

CS1022 - Psiquiatria Forense

CS2022 - Psiquiatria Forense

Reconeixement

CS1023 - Dret Processal Penal

CS2023 - Dret Processal Penal

Reconeixement

CS1024 - Mètodes de Control i Sanció

CS2024 - Mètodes de Control i Sanció

Reconeixement

CS1026 - Investigació Processal del Crim

CS2026 - Investigació Processal del Crim

Reconeixement

CS1027 - Formes Específiques de Criminalitat

CS2027 - Formes Específiques de Criminalitat

Reconeixement

CS1028 - Víctima i Sistema de Justícia

CS2028 - Víctima i Sistema de Justícia

Reconeixement

CS1029 - Teoria i Execució de la Pena

CS2029 - Teoria i Execució de la Pena

Reconeixement

CS1030 - Dret Penal de Menors

CS2030 - Dret Penal de Menors

Reconeixement

CS1031 - Ètica i Deontologia Professional

CS2031 - Ètica i Deontologia Professional

Reconeixement

CS1032 - Cooperació Judicial i Policial Internacional

CS2032 - Cooperació Judicial i Policial Internacional

Reconeixement

CS1033 - Juí Oral i Prova

CS2033 - Juí Oral i Prova

Reconeixement

CS1034 - Estrangeria

CS2034 - Estrangeria

Reconeixement

CS1035 - Política Criminal

CS2035 - Política Criminal

Reconeixement

CS1036 - Mobilitat i Seguretat Viària

CS2036 - Mobilitat i Seguretat Viària

Reconeixement

CS1037 - Gènere i Violència

CS2037 - Gènere i Violència

Reconeixement

CS1038 - Noves Tecnologies i Drets Fonamentals

CS2038 - Noves Tecnologies i Drets Fonamentals

Reconeixement

CS1039 - Seguretat i Criminalitat Informàtica

CS2039 - Seguretat i Criminalitat Informàtica

Reconeixement

CS1040 - Gestió Privada de la Seguretat

CS2040 - Gestió Privada de la Seguretat

Reconeixement

CS1041 - Gestió i Planificació de la Seguretat

CS2041 - Gestió i Planificació de la Seguretat

Reconeixement

CS1042 - Anàlisi del Territori com a Espai de Seguretat

CS2042 - Anàlisi del Territori com a Espai de Seguretat

Reconeixement

CS1043 - Pràctiques Externes

CS2043 - Pràctiques Externes

Reconeixement
Grau en Dret

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

DR1009 - Anglès Jurídic (Idioma Modern)

CS2008 - Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

DR1011 - Dret Penal I: Part General

CS2011 - Dret Penal I: Part General

Reconeixement

DR1016 - Introducció al Dret Processal

CS2016 - Introducció al Dret Processal

Reconeixement

DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

CS2018 - Dret Penal II: Part Especial

Reconeixement

DR1023 - Dret Processal Penal

CS2023 - Dret Processal Penal

Reconeixement

DR1031 - Dret Probatori

CS2026 - Investigació Processal del Crim

Reconeixement

DR1044 - Dret Penitenciari

CS2029 - Teoria i Execució de la Pena

Reconeixement
Grau en Economia

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement