Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS2046 - Investigació Criminal: Perfil i Informe Criminològic

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

40%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura s'estructura en 3 parts diferenciades, sent precisa la superació de cadascuna d'elles de manera separada.


Cada part té una prova teòrica que suposa el 60% de la nota i serà avaluada mitjançant una prova final escrita de coneixements. La superació d'aquesta prova exigeix la superació del 50% de cadascuna de les parts. Aquesta prova és recuperable en segona avaluació.

El restant 40% de l'assignatura, corresponent a cadascuna de les parts, és avaluat de manera contínua, sense possibilitat de recuperació. La seua avaluació es realitzarà sobre la base de la participació i aprofitament de les diferents activitats formatives realitzades, durant el desenvolupament de l'assignatura. S'exigirà la superació del 50% corresponent a cadascuna de les tres parts.