Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS2022 - Psiquiatria Forense

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 

BLOC 1: INTRODUCCIÓ A LA PSICOPATOLOGIA I A LA PSIQUIATRIA FORENSE

 

Tema 1: Concepte de psicopatologia i de psiquiatria forense

1. Psiquiatria forense i psicopatologia i les relacions d'aquestes amb la criminologia i el dret.

2. Criteris per a  identificar les experiències anòmales.

3. Conceptes jurídics relacionats amb la psiquiatria i psicopatologia.

 

Tema 2. Principales signos y síntomas 

1. Alteracions de la consciència, orientació i atenció.

2. Alteracions de la percepció i de la imaginació. 

3. Alteracions de la memòria.

4. Alteracions del pensament. 

5. Alteracions de l’afectivitat.

6. Alteracions de la conducta motora.

 

 

BLOC 2: CARACTERÍSTIQUES CLÍNIQUES DELS TRASTORNS MENTALS AMB MAJOR TRANSCENDÈNCIA FORENSE 

Tema 3. Trastorns de l'estat d'ànim

1. Episodis afectius.

2. Trastorns depressius.

3. Trastorns bipolars.

4. Consideracions juridicoforenses.

 

Tema 4. Trastorns d'ansietat, trastorn obsessivocompulsiu i relacionats, i trastorns relacionats amb traumes i factors d'estrès

1. Trastorns d’ansiedad:

1.1 Atacs de pànic.

1.2. Agorafòbia.

1.3. Trastorn de pànic.

1.4. Trastorns fòbics.

1.5. Trastorn d’ansiedad generalitzada.

2. Trastorn obsessivocompulsiu y relacionats.

3. Trastorns relacionats amb traumss i factors d’estrès.

4. Consideracions juridicoforenses.

 

Tema 5. Trastorns psicòtics

1. Esquizofrènia.

2. Trastorn psicòtic breu.

3. Trastorn esquizofreniforme.

4. Trastorn esquizoafectiu.

5. Trastorn delirant.

6. Trastorn psicòtic compartit.

7. Consideracions juridicoforenses.

 

Tema 6. Trastorns de la personalitat

1. Concepte de trastorn de personalitat.

2. Personalitats rares y excèntriques.

3. Personalitats dramàtiques, emocionals o erràtiques.

4. Personalitats ansioses o temeroses.

5. La psicopatia.

6. Consideracions juridicoforenses.

 

Tema 7. Toxicomanies

1. Alcoholisme.

2. Cànnabis.

3. Opiacis.

4. Estimulants (anfetamines y cocaïna).

5. Altres adiccions.

6. Consideracions juridicoforenses.

 

Tema 8: Trastorns relacionats amb la capacitat cognitiva

1. Delirium.

2. Trastorns neurocognitius

3. Discapacitat Intel·lectual

4. Consideracions juridicoforenses

 

Tema 9. Parafílies y trastorns destructius, del control dels impulsos i de la conducta

1. Parafílies.

2. Trastorns destructius, del control d’impulsos i de la conducta.

3. Consideracions juridicoforenses.

 

Tema 10. Trastorns facticis i trastorns dissociatius 

1. Trastornos facticis.

2. Amnèsia dissociativa.

3. Fuga dissociativa.

4. Trastorn d’identidad dissociatiu.

5. Trastorn de despersonalització.

6. Consideracions juridicoforenses.