Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS2013 - Psicologia de la Conducta Criminal

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

Examen escrit (elecció múltiple): s'avaluen els continguts de les classes de teoria. Representa el 80% de la nota final.

Informes de pràctiques: preguntes, exercicis y comentaris sobre les activitats realitzades en les classes de pràctiques (problemes) i seminaris. Representen el 20% de la nota final.

Per a superar l'assignatura serà necessari obtenir almenys un 50% en cadascuna de les parts de l'avaluació (examen escrit i informes) per a poder aprovar l'assignatura. És necessari obtenir un mínim de 40% en l'examen escrit per a superar aquesta prova -4 punts-, i en la part de informes de pràctiques un mínim de 10% en global -1 punt- (problemes i seminari).

La nota final serà la suma de les avaluacions corresponents a ambdues parts: l'examen escrit, i les informes de pràctiques (problemes) seminaris.

L'estudiantat es considera presentat a una convocatòria quan realitza  l'examen escrit. Les notes o qualificacions parcials d'un estudiant o d'una estudianta no presentat, obtingudes a partir de les memòries i informes de pràctiques (seminari i problemes) es guardaran només fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic.

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d'avaluació.

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticidad i autoria durant la reallització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravingan aquestes regles en la realizatció d'una prova d'avaluació, implicará la qualificació de "zero" enn l'avaluació de la corresponente actividat.

3. En qualsevol cas, les actuaciones fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero" en eixa convocatòtia, i la possible incoació, en el seu cas, d'un procediment sancionador.