CS2004 - Règim i Organització de la Seguretat

Curs 2 - Anual

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

06

juny

2023

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
16:00-19:00

22

juny

2023

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
18:00-21:00