Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

PART I


Concepte, mètode, objecte i funcions de la criminologia


 


TEMA 1. INTRODUCCIÓ


1.- La criminologia com a ciència


2.- El mètode criminològic: empirisme i interdisciplinarietat


3.-Relació de la criminologia amb altres ciències. Especial referència al dret penal i a la política criminal


 


TEMA 2. OBJECTE DE LA CRIMINOLOGIA:


1.- Delicte


2.- Delinqüent


3.- Víctima


4.- Control social


 


TEMA 3. HISTÒRIA DEL PENSAMENT CRIMINOLÒGIC I CONSOLIDACIÓ DE LA *CRIMINOLOGIA COM A CIÈNCIA.


 

1.- Els orígens de la criminologia com a ciència

 

2.- Etapa *precientifica

 

3.- Etapa científica

 

4.- Positivisme criminològic a Espanya

 

5.- La lluita d'escoles.


TEMA 4. FUNCIONS DE LA CRIMINOLOGIA


 


PART II


Escoles, teories i models sobre la criminalitat


 


TEMA 5. LA MODERNA CRIMINOLOGIA I ELS DIVERSOS MODELS TEÒRICS EXPLICATIUS DEL COMPORTAMENT CRIMINAL


 


TEMA 6. ELS MODELS *BIOLOGISTAS


1.- El component biològic de la conducta humana i la crisi del dogma de l'equipotencialitat


2.- Models *biologistas radicals i moderats. Valoració crítica d'aquests


3.- Anàlisi de les principals investigacions criminològiques realitzades en els diversos àmbits


 


TEMA 7. ELS MODELS PSICOLOGISTES


1.- Psicoanàlisi, psiquiatria i psicologia (criminal): els seus respectius pressupostos, mètodes i postulats


a.- Postulats de la teoria psicoanalítica ortodoxa


b.- Altres tesis psicoanalítiques de rellevància criminològica


c.- Valoració crítica de la teoria psicoanalítica


2.- Models psiquiàtrics (psicopatologia) i psicològics


a.-Problemàtica dels conceptes de salut i malaltia mental en l'àmbit de la criminologia


b.-Psicopatologia criminal: retard mental (*oligofrenia); trastorns orgànics cognoscitius (*delirium i demències); trastorns relacionats amb el consum i dependència de l'alcohol i drogues; esquizofrènia i altres trastorns psicòtics, paranoia; trastorns de l'estat d'ànim i l'humor (el trastorn bipolar i les depressions); trastorns d'ansietat: neurosi i altres trastorns (*somatomorfos, facticis i dissociatius); trastorns sexuals (particular referència a les *parafilias); trastorns en el control dels impulsos (*cleptomanía, *piromanía i ludopatia), i trastorns de la personalitat (psicopaties).


 


TEMA 8. ELS MODELS SOCIOLÒGICS


1.- Teories psicosocials de la conducta criminal


a.- La conducta criminal com a procés d'aprenentatge social


b.- La conducta criminal com a cerca de l'equilibri cognitiu


c.- Conducta criminal com a procés motivacional en la reducció de la dissonància cognitiva


2.- Variables socioculturals mediadores en la conducta criminal


a.- La construcció social de la conducta criminal


- La interpretació de la conducta individual com a agressiva


- Influència social i poder coercitiu


- Processos d'atribució i agressió


b.- Les normes socials com a reguladores de la conducta criminal


-La injustícia percebuda i la norma de reciprocitat


-El paper de les normes en l'agressió interpersonal i violència col·lectiva


-Agressió grupal i societat


- La violència política a conseqüència de la privació relativa


 
 TEMA 9 ANÀLISI SOCIOLÒGICA DEL DELICTE.


 

1.- El delicte com a fenomen social

 

2.- *Teoria multifactorial

 

3.- Escola de Chicago

 

4.-*Teoria de la *anomia

 

5.- *Teoria del conflicte

 

6.- *Teorias *subculturales

 


PART III


 Prevenció del crim i reacció enfront del delicte


 


 


TEMA 10. LA PREVENCIÓ DEL CRIM


1.- Concepte de prevenció


2.- Models de prevenció


3.- Programes de prevenció


 


TEMA 11. ANÀLISI CRIMINOLÒGICA DELS DIVERSOS MODELS I SISTEMES DE REACCIÓ Al DELICTE


1.- El model dissuasiu


2.- El model *resocializador


3.- El model integrador


4.- El model de “seguretat ciutadana”


 


TEMA 12. EL SISTEMA PENAL: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I DELINQÜÈNCIA


 


TEMA 13. PROBLEMES I TENDÈNCIES DE LA CRIMINOLOGIA ACTUAL


1.- Criminologia “positivista” versus criminologia “crítica”


2.- Cap a una nova concepció criminològica