Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

L'assignatura es compon de: teoria (en castellà i valencià), problemes (en valencià) i seminari (en anglès).

TEORIA

Bloc 1. Teoria sociològica

Tema 1. 1 La sociologia com a ciència

Tema 1. 2 La sociologia i la victimologia

Tema 2 Fases. Sociologia de la delinqüència

Tema 3. 1. Teoria i recerca en sociologia

Tema 3. 2. Interacció i acció social

Tema 3. 3. Introducció a la recerca

Tema 4. L'estructura social

Tema 5. 1. El procés de socialització

Tema 5. 2. Cultura i socialització

Tema 6. 1. La desigualtat

Tema 6. 2. Desigualtat social

Tema 6. 3. Desviació i delicte

Tema 7. Gènere, família i sexualitat

Tema 8. La població, ecologia i medi ambient

Tema 9. 1. Canvi i conflicte social. El comunitarisme

Tema 9. 2. Models

Tema 10. La vulnerabilitat

Tema 11. Apropant-nos cap a un nou model de societat: el nou paradigma ecològic

 

Bloc 2. Mètodes i tècniques de recerca social

Tema 12. La sociologia com a ciència

Tema 13. Perspectiva sociològica de la criminologia

Tema 14. Introducció a la recerca en sociologia

Tema 15. Perspectives metodològiques

Tema 16. Tècniques quantitatives: l'enquesta

Tema 17. Tècniques qualitatives: l'entrevista oberta i el grup de discussió


SEMINARI

- Functionalism and conflict theory

- Social stratification

- Sociological theories of deviance


PROBLEMES 

Disseny i realització d'un projecte de recerca en sociologia de la delinqüència des de la perspectiva de gènere.