Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE11 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat en l’àmbit del producte. 

CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes. 

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Aprenentatge autònom

CG5 - Motivació per la qualitat

Resultats d'aprenentatge

CG5.OB15.01 Ser capaç de millorar un producte des del punt de vista mediambiental.

CG4.OB15.01 Ser capaç d’estudiar de forma autònoma productes amb millores mediambientals.

CG3.OB15.01 Ser capaç d’analitzar i avaluar un producte segons criteris mediambientals

CE16.OB15.1 Ser capaç d’aplicar tècniques d’ecodisseny, anàlisi i avaluació mediambiental de productes, disseny per a desmuntatge.

CE11.OB15.1 Ser capaç d’explicar mètodes d’ecodisseny, anàlisi i avaluació mediambiental de productes, disseny per a desmuntatge, política integrada de producte i eficiència mediambiental.